Listen Live

अडियो ग्यालरी
NMB Banking News

एक घर एक खाता अभियान रसुवामा पनि सञ्चालन

Now Playing

Lukau Lukau Malai Katai

Nepali Movie Best Friend Forever's Song.

Now Playing