Listen Live

Program Schedule
Time Programs Presenters
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:15 रसुवामा आज
07:15 – 07:30 बीबीसी बिहानी पख
07:30 – 08:15 भन्छिन आमा
08:15 – 09:00 नेपाली पप
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 नेपाली बहस पुन: प्रशारण
10:00 – 10:30 दृष्टिकोण
10:30 – 11:00 लोक गीत
11:00 – 12:00 नेपाली बहस
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 13:00 नेपाली चलचित्रको गोत
13:00 – 13:45 भन्छिन आमा
13:45 – 14:00 नेपाली गीत
14:00 – 14:15 ट्रापिक अपडेट HimNath
14:15 – 15:00 साथीसँग मनका कुरा
15:00 – 15:15 रसुवा समाचार बुलेटिन
15:15 – 16:00 स्थानीय तामाङ गीत
16:00 – 17:00 नमस्ते रसुवा
17:00 – 17:15 नेपाल खबर
17:15 – 17:30 स्वास्थ्य सरोकार
17:30 – 18:00 नेपाली पप
18:00 – 18:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
18:30 – 19:00 नेपाली चेली
19:00 – 19:30 नेपाली आधुनिक
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 आइक्यु इन्टरटेन
20:45 – 21:15 बीबीसी साँझ पख
21:15 – 22:00 भन्छिन आमा
22:00 – 23:00 खुल्दुली डट कम
Time Programs Presenters
05:30 – 06:00 समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:15 रसुवामा आज
07:15 – 07:30 बीबीसी नेपाली
07:30 – 08:00 राष्ट्रिय गीत
08:00 – 08:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
08:30 – 09:00 संरक्षण चौतारी
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 गोसाईकुण्ड जोमखाङ पुन: प्रशारण
10:00 – 11:00 नेपाली लोक दोहोरी
11:00 – 12:00 नेपाली बहस
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:45 नेपाली चलचित्रको गीत
12:45 – 13:00 मिलिजुली नेपाली
13:00 – 14:00 रिक्वेष्ट आवर
14:15 – 14:45 घर आँगन
14:45 – 15:00 तामाङ सेलो
15:00 – 15:15 रसुवा समाचार बुलेटिन
15:15 – 16:00 स्थानीय गीत
16:00 – 17:00 नमस्ते रसुवा
17:00 – 17:15 नेपाल खबर
17:15 – 18:00 नेपाली पप
18:00 – 18:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
18:30 – 19:00 स्वास्थ्य नै धन हो
19:00 – 19:15 प्रहरी कार्यक्रम
19:15 – 19:30 नेपाली आधुनिक
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 नौकुण्ड सेरोफेरो
20:45 – 21:15 बीबीसी नेपाली
21:15 – 23:00 लाइफ सोलुसन
Time Programs Presenters
05:30 – 06:00 समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:15 रसुवामा आज
07:15 – 07:30 बीबीसी नेपाली
07:30 – 08:00 राष्ट्रिय गीत
08:00 – 08:15 रसुवा समाचार बुलेटिन
08:20 – 09:00 देश परदेश
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 तामाङ ह्युल पुन: प्रशारण
10:00 – 11:00 नेपाली लोक दोहोरी
11:00 – 12:00 नेपाली बहस
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:45 नेपाली चलचित्रको गीत
12:45 – 13:00 मिलिजुली नेपाली
13:00 – 14:00 रिक्वष्ट आवर
14:00 – 14:15 ट्रापिक अपडेट
14:15 – 14:45 नेपाली सैनिक पुन: प्रशारण
15:00 – 15:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
15:15 – 16:00 स्थानीय गीत
16:00 – 17:00 नमस्ते रसुवा
17:00 – 17:15 नेपाल खबर
17:15 – 18:00 रसुवा आइडल
18:00 – 18:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
18:30 – 19:00 नेपाली चेली
19:00 – 19:30 आधुनिक गीत
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 लोक भाका
20:45 – 21:15 बीबीसी नेपाली
21:15 – 23:00 लाइफ सोलुसन
Time Programs Presenters
05:30 – 06:00 समाचार
06:00 – 06:30 साझा खवर
06:30 – 07:15 रसुवामा आज
07:15 – 07:30 वीवीसी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 पुनर्निर्माण
08:00 – 08:30 रसुवा समाचार वुलेटिन
08:30 – 09:00 संरक्षण चौतारी पुनः प्रसारण
09:00 – 09:15 नेपाल खवर
09:15 – 10:00 हिन्दी गीत
10:00 – 11:00 लोक दोहोरी
11:00 – 12:00 नेपाली वहस
12:00 – 12:15 नेपाल खवर
12:15 – 12:45 नेपाली चलचित्रको गित
12:30 – 13:00 मिलिजुली नेपाली
13:00 – 14:00 रिक्वेष्ट आवर
14:00 – 14:15 ट्रापिक अपडेट HimNath
14:15 – 14:45 स्वास्थ्य सरोकार पुन: प्रशारण Jharana
14:45 – 15:00 तामाङ सेलो
15:00 – 15:15 रसुवा समाचार वुलेटिन
15:15 – 16:00 स्थानीय तामाङ गित
16:00 – 17:00 नमस्ते रसुवा
17:00 – 17:15 नेपाल खवर
17:15 – 18:00 नेपाली पप
18:00 – 18:30 रसुवा समाचार वुलेटिन
18:30 – 19:00 स्वास्थ्य नैे धन हो
19:00 – 19:30 नेपाली आधुनिक
19:30 – 20:00 साझा खवर
20:00 – 20:45 प्रतिभा तपाइको
20:45 – 21:15 वीवीसी नेपाली सेवा
21:15 – 23:00 लाइफ सोलुसन
Time Programs Presenters
05:30 – 06:00 समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:15 रसुवामा आज
07:15 – 07:30 बीबीसी नेपाली
07:30 – 08:00 देशभक्ति गीत
08:00 – 08:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
08:30 – 09:00 बिचित्र संसार
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 हिन्दी गीत
10:00 – 11:00 लोक दोहोरी
11:00 – 12:00 नेपाली बहस
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:45 नेपाली चलचित्रको गीत
12:45 – 13:00 मिलिजुली नेपाली
13:00 – 14:00 रिक्वेष्ट आवर
14:00 – 14:15 ट्रापिक अपडेट
14:15 – 15:00 तामाङ सेलो
15:00 – 15:15 रसुवा समाचार बुलेटिन
15:15 – 16:00 स्थानीय गीत
16:00 – 17:00 नमस्ते रसुवा
17:00 – 17:15 नेपाल खबर
17:15 – 17:30 नेपाली पप
17:30 – 18:00 हेलो भन्छिन आमा
18:00 – 18:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
18:30 – 19:00 नेपाली चेली
19:00 – 19:30 नेपाली आधुनिक गीत
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 झटारो
20:45 – 21:15 बीबीसी नेपाली
21:15 – 23:00 लाइफ सोलुसन
Time Programs Presenters
05:30 – 06:00 समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:15 रसुवामा आज
07:15 – 07:30 बीबीसी नेपाली
07:30 – 08:00 राष्ट्रिय गीत
08:00 – 08:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
08:30 – 09:00 नेपाली पप
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 तामाङ ह्युल
10:00 – 11:00 नेपाली लोक गीत
11:00 – 12:00 नेपाली बहस
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:45 सहयोगी हातहरु
12:45 – 13:00 मिलिजुली नेपाली
13:00 – 14:00 रिक्वेष्ट आवर
14:00 – 14:15 ट्रापिक अपडेट
14:15 – 14:45 दृष्टिकोण
14:45 – 15:00 तामाङ सेलो
15:00 – 15:15 रसुवा समाचार बुलेटिन
15:15 – 16:00 साथीसँग मनका कुरा
16:00 – 17:00 नमस्ते रसुवा
17:00 – 17:15 नेपाल खबर
17:15 – 17:30 नेपाली पप
17:30 – 18:00 भन्छिन आमा
18:00 – 18:30 रसुवा समाचार बुलेटिन
18:30 – 19:00 कटुवाल
19:00 – 19:30 नेपाली आधुनिक गीत
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:30 गोसाइकुण्ड जोमखाङ
20:30 – 20:45 नेपाली लोक गीत
20:45 – 21:15 बीबीसी नेपाली
21:15 – 22:00 स्रस्टा र सृजना
22:00 – 23:00 खुल्दुली डट कम
On Air
लोक दोहोरी
Time: 10:00
Up Next
नेपाली वहस
Time: 11:00
बिज्ञापन